Giải pháp quản lý hoạt động vui chơi cho trẻ mẫu giáo lớn

0
885

*Khái niệm về giải pháp

Theo từ điển Tiếng Việt: Giải pháp là phương pháp giải quyết một vấn đề cụ thể nào đó [34].

Cần phân biệt giải pháp và biện pháp. Từ điển Tiếng Việt đã định nghĩa: Biện pháp là cách làm, cách thức tiến hành giải quyết một vấn đề cụ thể.

*Khái niệm về giải pháp quản lý HĐVC cho trẻ MG lớn:

Từ khái niệm giải pháp trên, có thể hiểu: Giải pháp quản lý HĐVC cho trẻ MG lớn là phương pháp giải quyết những vấn đề cụ thể trong công tác quản lý HĐVC cho trẻ MG lớn nhằm đạt được mục tiêu phát triển thể chất và toàn diện đời sống tâm lí của trẻ.

Trong công tác quản lý về mặt chăm sóc GD trẻ có rất nhiều nội dung quản lý trong đó có nội dung quản lý HĐVC cho trẻ MG lớn. Nội dung quản lý HĐVC cho trẻ MG lớn bao gồm:

-Quản lý việc thực hiện các khâu trong tiến trình tổ chức HĐVC cho trẻ.

-Quản lý về các biện pháp tổ chức HĐVC cho trẻ.

-Quản lý về kiểm tra, đánh giá việc tổ chức HĐVC của GV dạy lớp MG lớn.

-Quản lý về bồi dưỡng chuyên môn cho GV về việc tổ chức HĐVC cho trẻ.

-Quản lý về cơ sở vật chất cho việc tổ chức HĐVC cho trẻ MG lớn.

Mỗi nội dung, BGH ở các trường MN đều có những giải pháp cụ thể để quản lý, nhằm đạt mục tiêu mà nhà quản lý đã đề ra. Tuy nhiên mỗi trường khác nhau, do trình độ quản lý khác nhau nên mỗi trường sử dụng những giải pháp quản lý khác nhau. Chất lượng của việc tổ chức HĐVC tốt hay chưa tốt phụ thuộc vào việc các nhà quản lý ở trường MN sử dụng các giải pháp quản lý như thế nào.

 

Previous articleHello world!
Next articleBig Party
Leo Nguyen là một trong những Nhiếp ảnh gia nổi tiếng nhất tại TPHCM. NAG Leo Nguyen đa bắt đầu sự nghiệp vào năm 2012 và đã có những thành công vượt bậc. Hiện nay, Leo Nguyen đang sở hữu một Stuido chụp ảnh Film được nhiều người nổi tiếng tìm đến.